Informacja o zebraniu wiejskim - wybór sołtysa Bogusław 2021

Serdecznie zapraszam mieszkańców Bogusława na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 25 maja (wtorek) 2021 r. o godzinie 18:00 przy Kapliczce.

Przedmiotem zebrania będzie wybór sołtysa.

Aby zebranie było prawomocne, musi w nim uczestniczyć co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeśli do wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania nie będzie wystarczającej liczby mieszkańców, wówczas zebranie zostanie otwarte po odczekaniu 15 minut, bez względu na frekwencję.

Wyboru sołtysa dokonuje się zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów.

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkich mieszkańców.

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak