Wybory Sołtysa w Gorzkowie-Osadzie

Zebranie wiejskie w miejscowości Gorzków-Osada. Wybór sołtysa..

Wybory Sołtysa w Bogusławie

Zebranie wiejskie w miejscowości Bogusław. Wybór sołtysa.

Informacja wypełnianie wniosków na dopłaty obszarowe

Wypełnianie wniosków na dopłaty obszarowe. Uwaga na zmiany! Od tego roku nie ma możliwości złożenia oświadczenia. Wnioski wyłącznie drogą elektroniczną.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Słowa podziękowania i wyrazy szacunku dla personelu medycznego pracującego w Przychodni Zdrowia w Gorzkowie – Osadzie.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja na temat prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie w roku 2021.