Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Niezbędne informacje na temat realizacji obowiązku szkolnego.

Zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego. Nie zwlekaj! Złóż wniosek już dziś.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja o możliwości zgłoszenia chęci udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gorzków za rok 2020.

Wybory Sołtysa w miejscowości Olesin

Zebranie wiejskie w miejscowości Olesin. Wybór sołtysa..

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja na temat przyjmowania wniosków na odbiór folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.