Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Informacja na temat prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie w roku 2021.

Zapytanie ofertowe

Wykonanie portalu tematycznego z wykorzystaniem narzędzi ICT w ramach projektu: „Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków.

Zwrot akcyzy za olej napędowy

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego. Nie zwlekaj! Złóż wniosek już dziś.

Informacja na temat projektu Wykluczenie cyfrowe

Zapraszamy wszystkich beneficjentów projektu do Urzędu Gminy celem podpisania umowy darowizny, aby otrzymać na własność sprzęt komputerowy.