Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Zbiórka produktów rolnych na potrzeby Szpitala w Krasnymstawie.

Program Czyste Powietrze

Informacje na temat punktu konsultacyjnego, utworzonego w Urzędzie Gminy na potrzeby realizacji programu Czyste powietrze.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzków - etap A.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Harmonogram zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Rozkład jazdy autobusów i busów szkolnych, obowiązujący na terenie Gminy Gorzków od 1 września 2021 roku.