Informacja Urzędu Gminy Gorzków

Szczeniaki w Chorupniku.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Informacja o odwołaniu przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Piaski Szlacheckie.

Zarządzenie Wójta Gminy Gorzków

 Harmonogram zebrań wiejskich dot. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym nieruchomości położonej w miejscowości Piaski Szlacheckie.

Informacja Wójta Gminy Gorzków

Informacja na temat przyjmowania wniosków na odbiór folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.