Dla ułatwienia Interesantom załatwiania spraw Urząd Gminy Gorzków opracował Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Katalogu spraw.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy można pobrać potrzebne druki wniosków w formie papierowej.

 

Które sprawy załatwić?

Załatw tą sprawę której aktualnie potrzebujesz

Które sprawy załatwić?

Załatw tą sprawę której aktualnie potrzebujesz

Które sprawy załatwić?

Załatw tą sprawę której aktualnie potrzebujesz